Leefstijlinterventie heeft belangrijke gezondheidseffecten

Het aantal kinderen met overgewicht is al tientallen jaren enorm toegenomen. In Nederland is ongeveer  een op de zeven kinderen te zwaar. Dit is binnen bepaalde regio’s of bevolkingsgroepen een nog groter probleem. Maar behalve dat het aantal kinderen met overgewicht is toegenomen, is er ook een verschuiving binnen de groep kinderen met overgewicht. Want daar is te zien dat er meer ernstige vormen van overgewicht zijn. Dit is erg zorgelijk, omdat kinderen met overgewicht en obesitas een hoog acuut en toekomstig risico hebben op het krijgen van ziekten zoals hart- en vaatziekten. Wereldwijd doodsoorzaak nummer 1!

Promotieonderzoek van Dr. Jesse Rijks (UM)

Er is al veel onderzoek gedaan naar het risico op hart- en vaatziekten bij kinderen met overgewicht en obesitas, maar er is nog veel onduidelijk. In haar promotieonderzoek heeft Dr. Rijks vroege kenmerken van hart- en vaatziekten bij kinderen met overgewicht, obesitas en morbide obesitas onderzocht om meer inzicht te verkrijgen in processen en factoren die bijdragen aan de risico’s op hart- en vaatziekten. En daarnaast zijn de effecten van de leefstijlinterventie bekeken, die door het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH) zijn ontwikkeld.

Wat is het centrum COACH in Maastricht?

Dit centrum begeleid kinderen met alle maten van overgewicht en hun gezin naar een gezonde leefstijl. Er wordt een zorg-op-maatbehandeling gegeven die aansluit bij de belevingswereld van het kind. En kenmerkend voor deze begeleiding is, dat er rekening gehouden wordt met de psychosociale situatie. Dus er wordt gekeken naar kansen, mogelijkheden en behoeften van elk gezin. De begeleiding wordt hierop afgestemd en vindt zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren plaats.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er bij de groep van kinderen met overgewicht, obesitas en morbide obesitas al verschillende risico’s op hart- en vaatziekten aanwezig waren. Maar dat er ook aangetoond kon worden, dat er na 12 maanden leefstijlinterventie een aantoonbare verbetering was van het gewicht. Na twee jaar leefstijlinterventie naam deze gewichtsverbetering verder toe. Bij 25 % van de kinderen met morbide obesitas verbeterde het gewicht naar obesitas. Daarnaast veranderde 15% van kinderen met overgewicht hun gewicht naar gezond gewicht. Ook waren er al na een jaar duidelijke verbeteringen te zien in bloedwaarden die duiden op verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Daarom zijn er enkele belangrijke conclusie te trekken.

Conclusies

Poliklinische leefstijlinterventie is ook effectief voor kinderen met morbide obesitas. Langdurige zorg-op-maat behandeling kan dus blijvende resultaten geven in de verbetering in gewicht en hart- en vaatziekten. En mogelijk langdurige  gezondheidsvoordelen opleveren voor de toekomst.

Misschien is dit artikel ook interessant?

Kinderen krijgen een lager BMI door het drinken van volle melk?

Lees verder
17.4.6.4

Jesse M. Rijks. Metabolic endocrine and cardiovascular aberrations: the effects of the COACH approach. Universiteit Maastricht. 2016