Algemene voorwaarden registreren van gegevens

MENU22 maakt gebruik van het beveiligd registreren en uitwisselen van persoonlijke gegevens via NUTRILINK en NUTRIPORTAL.

In verband met de huidige wetgeving sturen wij je hierbij de algemene voorwaarden toe die hierop van toepassing zijn.

Je hebt kennis genomen van  en gaat akkoord met onderstaande punten:

Ik geef toestemming voor het registreren en in het bezit te zijn van mijn gegevens. Dit houdt in dat de persoonsgegevens, metingen en besproken informatie tijdens een consult geregistreerd zullen worden in een cliënten dossier (ECP). Mijn gewichtscoach en/of diëtiste mag mijn bloedwaarden of andere relevante informatie opvragen of inkijken bij de huisarts of specialist. Deze gegevens zullen conform de Federale Commissie van de FOD Volksgezondheid ‘Advies het patiëntendossier’ 30 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Europese GDPR-wetgeving.

Ik geef toestemming voor overleg met derden (gewichtsconsultenten, diëtisten van deze praktijk, huisartsen, verwijzers, specialisten, e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is. Ook geef ik toestemming voor het versturen van rapportages  (met o.a. jouw meet gegevens, een diëtistische diagnose, de doelen en gemaakte afspraken ) naar de huisarts(en) en/of de verwijzer. Dit gebeurd in overleg met mij en/of derden.

Wanneer mijn verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten voor mijzelf. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is.

Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Annuleren kan via de online agenda: https://XXXXXXX.nutriportal.eu/ . In het weekend kan ik mij afmelden via de mail (XXXXXXe) en/of voicemail via telefoonnummer (XXXXX). Het is niet mogelijk om via een app, of SMS-bericht, de afspraak te annuleren. Bij niet of te laat afmelden zal het consult volledig in rekening gebracht worden.

Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling en/of vernietiging van het dossier.

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van deze praktijk.

Ik ben ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Ik verklaar dat ik  alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling heb verteld én naar waarheid heb verteld aan mijn gewichtscoach en/of diëtist.

Indien van toepassing: ouders en/of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling.

Een behandeling wordt altijd afgesloten met een laatste afsluitend gesprek. Ik verklaar dat, indien ik de behandeling wit stoppen, dit duidelijk met reden vermeld aan mijn gewichtscoach en/of diëtist.

Algemene voorwaarden divers

De prijzen die vermeld worden zijn exclusief BTW en zullen op de facturen duidelijk zichtbaar worden opgenomen binnen de totaalprijs.

Online producten die betaald zijn en verwerkt binnen het betalingssysteem kunnen hierna niet geretourneerd worden.

Indien een product niet geleverd kan worden zal MENU22 het bedrag dat hiervoor is betaald terugstorten op het voor haar bekende rekeningnummer. Mocht het bankrekeningnummer van de afnemer tussentijds zijn gewijzigd, is MENU22 niet aansprakelijk voor het corrigeren van deze aanpassing. Mits de afnemer tijdig een gewijzigd bankrekeningnummer heeft doorgegeven, zal MENU22 haar uiterste best doen om het geretourneerde bedrag te laten storten op het actuele bankrekeningnummer van de afnemer. Toch zal zij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventueel opgedane schade.

Tot slot

Wij doen onze uiterste best om iedereen naar alle tevredenheid en op professionele wijze te begeleiden. Tussentijdse evaluaties geven ons de mogelijkheid om eventuele klachten tijdens de begeleiding kenbaar te maken, Hierdoor kunnen we samen zoeken naar gerichte oplossingen om een succesvolle begeleiding te waarborgen.

Het team van MENU22

 

Het leren inzetten van alternatieven om je leefstijl duurzaam aan te passen.

Doelen bereiken om je dromen te verwezenlijken